Bedriftsavtale

Unngå sykemelding med en bedriftsavtale hos oss!

Rapporter viser at over 50% av alt sykefravær ved Norske bedrifter skyldes plager i muskel – skjelett og nervesystem (nerver i klem grunnet stram muskulatur).

Som et ledd i bedriftshelsetjenestens forebyggende tiltak kan vi tilby behandlende massasje og en pust i bakken.

Behandlingene vil være konsentrerte og effektiv:

  • Gode resultater for den enkelte 
  • Gode resultater for bedriften gjennom redusert sykefravær og økt effektivitet Identifisere og behandle muskulære problemer før de utvikles og den ansatte blir sykemeldt.
  • Behandlingen gir ny energi – den ansatte henter seg inn.
  • Behandlingen fremmer bl a. produksjon av hormonet Oxytocin – et hormon som virker motsatt av adrenalin og gir ro og velvære.
  • Personlig behandling og massasje kan ikke sammenlignes med en massasjestolen på kontoret. Våre terapeuter tilpasser behandlingen individuelt.
    I dagens elektroniske verden fremstår personlig kontakt nærmest som luksus. 
  • Behandlingen gir god sirkulasjon, forbedrer oksygenopptaket – slik at den enkelte går tilbake til arbeidet med fornyet energi og klarer tanker.

Vi har kvalifiserte terapeuter. Våre tjenester inngår som en del av bedriftens forebyggende arbeid mot redusert sykefravær og er fradragsberettiget etter gjeldende regler for forebyggende helsearbeid. 

Generelt:
Statisk muskelbelastning (for eks. høy konsentrasjon over tid ved dataskjermen) gir muskulære belastningsskader, hodepine, konsentrasjonsproblemer, syn forstyrrelser – som igjen kan føre til korte eller lengre sykefravær.
Ved å fokusere på fysisk helse via massasje eller en avslappende behandling for et pust i bakken og bidrar vi til økt trivsel og mestring i hverdagen for den enkelte ansatte og bedriften i sin helhet. 

Tiden vi lever i nå utgjør at mange mennesker stresser og bruker kroppen helt feil eller for lite. Biler, PC, MOBIL og alle modere hjelpemidler sparer oss for tid og anstrengelser, men de gjør også at vi i mindre utstrekning beveger oss på en naturlig og avspent måte. Mangel på bevegelse, statisk arbeid og generell innaktivitet fører ofte til at mange plages av spenninger, belastningsskader og almen tretthet – samt overvekt. Massasje hjelper spente og ømme muskler til å gjenvinne sin smidighet og bevegelighet. Og et pusterom kan være avgjørende for den psykiske helsen vår.

I våre digitaliserte hverdag fremstår personlig kontakt nærmest en luksus, både terapeutisk og rent menneskelig. 

Praktisk gjennomføring:

Bedriften avgjør selv hva som er det beste, om behandlingen utføres i våre lokaler eller om våre terapauter kommer til bedriftens lokaler. 

Bedriften beslutter hvilke dag / dager og antall timer de ønsker at en (eller flere) kvalifisert terapeut skal være tilstede i bedriftens lokaler eller i våre lokaler i arbeidstiden. Innenfor avtalte rammer tilpasser vi oss etter etterspørsel/behov.

Den ansatte er klar til å gå tilbake til arbeidsplassen etter endt behandling. 

Pris:
Avtalen kan inneholde ulike prisstrukturer som varierer fra at bedriften dekker behandlingen 100% – til at den ansatte betaler en på forhånd definert egenandel. Behandlingstider og priser for behandlinger i bedriftens lokaler, be om tilbud.

Minimum 5 timers behandlingstid pr oppmøte i bedriftslokaler.

For behandlinger som gjennomføres i våre lokaler gjennomføres behandlingene etter vår ordinære behandlingsmeny med på forhånd avtalte priser. Spør oss gjerne om tilbud. 

Taushetsplikt:
Våre terapeuter har taushetsplikt og behandler den ansatte med gjensidig respekt og diskresjon. 

Sykdom:
Ved sykdom hos en av våre terapeuter vil vi stille med en kvalifisert erstatter. Ved sykdom hos en av bedriftens ansatte må behandlingen betales dersom terapeuten er tilstede på arbeidsplassen. 

Event:
Ta med din avdeling for en velværeopplevelse. Å møtes i helt andre omgivelser – skaper felleskap og styrker samholdet.

Vi har flere alternativ til spennende events som kan holdes hos oss eller andre egnede plasser.

For tilbud kontakt oss på post@salongensola.no

Fordelsavtale for dine ansatte:
Vi har mange gode behandlinger som dine ansatte kan benytte – kontakt oss for fordelsavtale for dine ansatte. For mer informasjon kontakt post@salongensola.no eller ring oss på tlf. 55706089

Vi har også flotte gavekort på behandlinger eller en sum som en flott belønning til dine ansatte!

Kontakt oss!

Send oss gjerne en beskjed her. Eller ring oss.

Sandesletta 35, 4050 Sola

Tlf. 55706089